תנועה

ריצה וסוכרת

ריצה וסוכרת

לפעילות אירובית ובעיקר לריצה או להליכה מהירה, יתרון גדול מפני שזו פעילות זמינה ואינה מצריכה ציוד ותנאי  שטח מיוחדים