סוכר ונפש

סוכר ונפש – איך סוכרת משפיעה על ההתנהגות

כ-Caregivers אנו מדגישים את ההיבטים הפיזיים של הסוכרת אך לעתים שוכחים את הפן הפחות גלוי של המחלה – המצב הנפשי של בן המשפחה החולה