ימי קורונה – 'מחבקים את ההורים מרחוק' היא קריאה חשובה אבל שוברת לב

לפתע פתאום לקחו מאיתנו את הדבר הטבעי ביותר – המפגש עם ההורים והתחושה קשה כל כך