זכויות חולי סוכרת

זכויות חולי סוכרת

חולי סוכרת מוגדרים כחולים כרוניים וזכאים להטבות והקלות בתחומים שונים וכך גם בני משפחותיהם