פוסט קורונה – האם החיים חזרו למסלולם עבור המבוגרים?

מצבם של מאות אלפי מבוגרים מוסיף להיות מורכב גם אחרי שירדו שיאי תחלואת הקורונה, כך נמצא בסקר שנערך על ידי ג'וינט-אשל ומכון ERI. איך ממשיכה הקורונה להשפיע על הזקנים בישראל?