המספרים מאחורי הסוכרת: כחצי מיליון ישראלים סוכרתיים

כדי להיערך במערכת הבריאות, עוקב המרכז הלאומי לבקרת מחלות אחר המספרים מאחורי הסוכרת והתפתחותם לאורך שנים