חלבונים וחשיבותם בתזונה

חלבונים הם מרכיב קריטי בתזונה של כלל הציבור. למה הם חשובים ומה צריכים לדעת עליה סוכרתיים