נזקי השהייה בבית למטופלי סוכרת

מחקר שנעשה באוניברסיטת בן גוריון מציג את הנזק הנובע מישיבה בבית באופן כללי. השנה האחרונה לא היטיבה את המצב