מה מעניין את 2000 החברים הראשונים שלנו?

בימים אלה אנחנו מתקרבים למספר עגול של חברים בקבוצה. החלטנו לקבץ את 10 התכנים שזכו להכי הרבה עניין בקבוצת "2 סוכר"