סוכרת וקורונה – הקלות ועוד הקלות אבל מה יעשו קבוצות הסיכון?

מטופלי סוכרת מסוג 2 ובני המשפחה המטפלים בהם, נמצאים בדילמות מול ההקלות. אורית מיכאל רוזנשטיין, מנחה ומרצה על פי גישת אדלר, מנסה לעזור