סוכרת וקורונה – פעילות גופנית מותאמת לבית

לנוכח הסגר ברוב מדינות העולם, הפדרציה הבינלאומית לסוכרת מפרסמת תרגילים למטופלי סוכרת בשהייה הביתית. לבני המשפחה מומלץ להצטרף