השפעת הסוכרת על בני המשפחה

השפעת הסוכרת על בני המשפחה והחברים

צריך לזכור שלסוכרת השפעה גם עליכם כ-Caregivers, ואפילו על בני משפחה נוספים שקרובים לכם