fbpx
להיות Caregiverסוכרת מסוג 2

יחסים טובים ושיתוף פעולה במשפחה ישפרו את מצב הסוכרת

מחקר על חולים מבוגרים והתומכים בהם

מחקר שנערך בשנים האחרונות בדק את השפעות הסוכרת מסוג 2 על חולים מבוגרים וקרוביהם, במטרה לבדוק עד כמה התמיכה של קרובים ובני משפחה קריטית לשליטה ושיפור ממדי המחלה. המסקנה, נוכל לגלות כבר עכשיו, היא שלתומכים בחולה תפקיד קריטי בשיפור מצבו של החולה.

המחקר הצולב נעשה בטורקיה, על מטופלים בסוכרת סוג 2 בני 65 ומעלה ובני משפחותיהם, המשמשים להם כתומכים.
במחקר נבדקו 115 חולים וחולות בין הגילאים 65-80, ממצבים משפחתיים שונים – נשואים, גרושים ואלמנים, מכל רמות ההשכלה, שחיים בבית אחד עם בת או בן הזוג, עם ילדיהם, עם עזרה של מטפל או לבד.

במקביל, נבדקו התומכים בחולים – בני 18-82, משני המינים, בכל רמות ההשכלה, בני או בנות זוג, ילדים נשואים וכאלה שאינם וגם מטפלים המעניקים עזרה קבועה למטופל.

השאלון שחולק למשתתפים במחקר, והותאם למטופלים ולבני המשפחה התומכים, חולק ל-3 חלקים:
• נתונים דמוגרפיים.
• הטיפול בחולה, הרגלים, תרופות שהוא מקבל ושינויים בסגנון חיים כמו הרגלי תזונה.
• נתונים פיזיים ומעבדתיים משווים.

נתונים מעניינים מהמחקר על תומכים בחולה סוכרת
• 11.3% מהתומכים העידו שלמחלת בן המשפחה אין השפעה על החיים שלהם.
• 38.3% מהתומכים אמרו שלמחלת בן המשפחה יש השפעה כלשהי על חייהם.
• 47% העידו שלמחלת הקרוב אליהם השפעה משמעותית על חייהם.
• כ-68.7% מהחולים חיים עם תומך שהוא בעצמו חולה סוכרת, 31.3% חיים עם אדם שאינו מטופל בסוכרת.

נתונים מעניינים על חולים בסוכרת מסוג 2
• 59.1% מהם גילו את הסוכרת רק כשבאו לבדוק מחלות ותופעות אחרות.
• 70.4% מהם מעולם לא התייעצו עם יועץ תזונה.
• 49.6% העידו שהרגלי התזונה שלהם אינם קבועים.
• 48.7% העידו שאינם פעילים גופנית כלל.
• 15.7% מאלה הפעילים גופנית העידו שאינם עושים זאת על בסיס קבוע.

מסקנות
• כדי לשפר את תנאי הסוכרת אצל אנשים מבוגרים וכדי להתגבר על קשיי ניהול המחלה, שיתוף פעולה בין החולה לתומך בו, לקרגיבר, הוא הכרחי.
• עבור חולים מבוגרים, הערכות מעמיקה לטיפול היא הכרחית. בגלל מורכבות מחלת הסוכרת, דרושה לה תכנית מורכבת לטיפול משולב, שנעשית פעמים רבות עם מחלות נוספות. התכנית צריכה להיעשות באופן שייקח בחשבון גם את סביבת החיים שלהם וגם את אורח החיים שלהם, בהתאם לנתוני המחלה.
• במצבים מסוימים, ייתכן ותומכים בחולה סוכרת מסוג 2, בין אם הם בני משפחה או חברים, יצטרכו לקחת החלטות עבור חולה שאינו מסוגל לקחת אותם עבור עצמי מפאת מגבלה כזו או אחרת.
• הבנת הסיכונים, הסיבוכים והשיפורים האפשריים של המחלה הכרחיים לחולים ולתומכים בהם גם יחד. שליטה של התומך במידע על המחלה אצל הקרוב לו, מגדילה את הסיכוי לשיפור במדדיה.
• שמירת האיזון הגליקמי היא הבסיס לשליטה במחלה והבסיס לניהולה. לכן, המדדים החשובים ללימוד והבנה הם מדדי ה-HbA1c. הטיפול עצמו – תרופתי ושאינו תרופתי – חייב להיות אינדיבידואלי ומול הצוות הרפואי המטפל.
• יחסים טובים בין בני המשפחה הם מפתח הכרחי לטיפול אופטימלי במחלת הסוכרת. הוא מחייב אינטראקציה קבועה ותקשורת בין בני המשפחה.

השורה התחתונה – הוכח במחקר שתמיכה משפחתית בטיפול בחולה, מעצימה את יכולת התמודדותו עם המחלה ואף את שיפור מדדי המחלה אצל החולה.

לקריאה על המחקר באנגלית כאן >>

תגיות
הראה עוד

עוד מתכונים לשניים

כדאי לך לקרוא גם את זה...

Close
Close
Close