fbpx
זכויותמידע שימושימקום עבודה

זכויות caregivers במקום העבודה

סוכרת ומקום העבודה

אחת ההתמודדויות המורכבות העומדות בפניכם היא השילוב בין לוח הזמנים האישי שלכם, האחריות והמטלות מתוקף תפקידכם כ-caregivers  ובין הקריירה שלכם.

תפקיד בן המשפחה התומך, עלול לעתים לגרור היעדרויות ממקום העבודה. כיום, חוק זכויות החולה מכיל גם זכויות נוספות במטרה לתמוך ולהקל על בני משפחה התומכים ומסייעים לחולי סוכרת מסוג 2.

 

זכויות caregivers במקום העבודה

אז מהם זכויות caregivers במקום העבודה :

ימי מחלה – בני משפחההמשמשים כ-caregivers, רשאים להיעדר ממקום העבודה לצורך טיפול, ליווי או סיוע לבן משפחה חולה סוכרת, ולקבל בגין אותם ימים תשלום על חשבון ימי המחלה האישיים שלהם.

התפטרות לצורך טיפול בבן משפחה – בני משפחה הנאלצים להתפטר ממקום עבודתם על מנת לסייע ולתמוך בבן משפחה או אדם קרוב החולה בסוכרת, זכאים לפיצויי פיטורין כדין מפוטר.

הבטחת הכנסה – בני משפחה זכאים להבטחת הכנסה מטעם הביטוח הלאומי, ללא תלות במבחן תעסוקה.

איסור הפלייה – סעיף 8 לחוק קובע כי על מקום העבודה חל איסור מוחלט להפלות לרעה עובד המתפקד כבן משפחה תומך ומטפל בבן משפחה חולה כרוני או בעל מוגבלות. איסור הפלייה חל בין היתר על: קבלה למקום עבודה, קידום בעבודה, תנאי השכר והרווחה של העובד, הטבות בזמן פרישה ממקום העבודה ועוד. בנוסף, כל עוד מדובר בדרישה בגדר הסביר, המעסיק מחויב להתאים את עצמו לצרכיו של בן המשפחה המטפל לדוגמא על ידי התגמשות בשעות העבודה וכדומה.

תגיות
הראה עוד

עוד מתכונים לשניים

כדאי לך לקרוא גם את זה...

Close
Close
Close