fbpx
זכויותזכויות כלליותמידע שימושי

זכויות חולי סוכרת

זכותכם לדעת – זכויות חולי סוכרת סוג 2

בישראל הפכה הסוכרת למגיפה לאומית, וכיום על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חיים בארץ כ-550,000 חולי סוכרת מסוג 2. חולי סוכרת מוגדרים כחולים כרוניים וזכאים להטבות והקלות בתחומים שונים: קצבאות, הנחה ברכישת תרופות ומכשור רפואי, גמלת סיעוד ועוד. בנוסף לזכויות החולה עצמו, גם אתם כבני משפחה המסייעים ותומכים זכאים להקלות שונות שייתכן ואינכם מודעים להן.

 

זכויות חולי סוכרת

קצבאות לחולי סוכרת במסגרת הביטוח הלאומי

בגין פגיעה בכושר ההשתכרות, זכאים חולי סוכרת סוג 2 להגיש תביעה לקצבאות שונות מהמוסד לביטוח לאומי. הנכות הרפואית לחולי סוכרת נקבעת על פי על פי חומרת המצב וסיבוכי המחלה. קיימים  מספר פרמטרים לסייוג: חולה סוכרת סוג 2 , בעל לפחות סיבוך אחד הקשור למחלה – זכאי להכרה של 65% נכות ללא תלות בחומרת הסיבוך. במידה והנכות בגין הסיבוך עצמו עולה על 30%, יש לקבוע בנוסף אליה עוד 65% נכות בגין המחלה עצמה.

הכרה בסוכרת סוג 2 כפגיעת עבודה

על פי מחקרים רפואיים הגורם השלישי להתפרצות מחלת סוכרת סוג 2 הוא מתח נפשי, או טראומה אליהם נקלע החולה במקרים קיצוניים גם כתוצאה מלחץ נפשי בו היה נתון במקום העבודה. במקרים אלו ניתן להגיש תביעה לתאונה או מחלת עבודה בגין סוכרת סוג 2 ואליהם לצרף את האישורים הנדרשים מטעם המעסיק על משך ההעסקה, מסמכים וחוות דעת מטעם רופא תעסוקתי ועוד.

הבטחת הכנסה

חולי סוכרת מתמודדים עם פגיעה חלקית או מלאה בכושר ההשתכרות. קצבת הבטחת ההכנסה מטעם המוסד לביטוח לאומי, כפופה למבחן הכנסה ואינה משולמת באופן רטרואקטיבי, לכן יש להגיש את טפסי התביעה בהקדם.

קצבת שירותים מיוחדים

קצבת שירותים מיוחדים ניתנת לחולים כרוניים ובמקרה זה, חולי סוכרת מעל גיל ,18 במספר מקרים: חולה סוכרת הזקוק לסיוע של אדם נוסף לביצוע פעולות יום-יומיות או חולה הזקוק להשגחה מתמדת. תביעה לקצבת שירותים מיוחדים ניתן להגיש מגיל 18 ועד שישה חודשים מגיל הפרישה הקבוע בחוק.

גמלת סיעוד

חולי סוכרת זכאים לקבלת גמלת סיעוד מטעם הביטוח הלאומי. גמלת הסיעוד היא אפיק סיוע נוסף, אשר ניתן להיעזר בו כקצבה חודשית או להמירו לשעות טיפול סיעודי צמוד ע”י מטפל זר. לאחר הגשת התביעה לגמלת סיעוד תיבחן הזכאות לגמלה ולגובה הסיוע, הנקבעים בוועדה רפואית ומבחני תפקוד(מבחן ADL) בחמש פעולות יום-יומיות: אכילה, ניידות, היגיינה אישית, רחצה והלבשה.

תגיות
הראה עוד

עוד מתכונים לשניים

כדאי לך לקרוא גם את זה...

Close
Close
Close